RSS

Presenter’s Guide

GARIS PANDUAN BERKENAAN KERTAS KERJA

SEMINAR PEMBANGUNAN MODAL INSAN 2009

1.0       FORMAT SERAHAN KERTAS KERJA

1.Tarikh akhir menghantar kertas kerja ialah pada 30 Februari 2009.

2.Kertas kerja yang lengkap hendaklah dihantar kepada alamat e-mail: semaiktd@gmail.com / trigee@gmail.com

3.Sila gunakan format berikut sebagai muka hadapan kertas kerja Y.Bhg. Datuk/Datin/Prof./Prof. Madya/Dr/Tuan/Puan.  Bilangan muka surat tidak melebihi 15 halaman termasuk muka hadapan.  Sila pastikan imej typographic kertas kerja Y.Bhg. Datuk/Datin/Prof./Prof. Madya/Dr/Tuan/Puan adalah sama seperti asal setelah memasukkannya ke dalam kertas kerja.

4.Abstrak kertas kerja hendaklah disertakan dipermulaan kertas kerja.

5.Senarai rujukan hendaklah disertakan di akhir kertas kerja.  Nota kaki dan muka surat diletakkan di bawah kertas kerja.

6.Kertas kerja ini perlu ditaip dengan langkau 1.5 menggunakan font Times New Roman bersaiz 12 dan disimpan menggunakan MS Word.

7.Pihak urusetia akan mengumpul semua kertas kerja dalam bentuk CD.  Ia akan diagihkan kepada semua peserta.  Sekiranya Y.Bhg. Datuk/Datin/Prof./Prof. Madya/Dr/Tuan/Puan gagal menyiapkan kertas kerja pada tarikh yang ditetapkan, Y.Bhg. Datuk/Datin/Prof./Prof. Madya/Dr/Tuan/Puan hendaklah membawa 20 salinan untuk diagihkan kepada para peserta.

8.Powerpoint notes atau outline TIDAK di anggap sebagai kertas kerja.

9.Kertas kerja yang lewat dihantar pada tarikh tutup tidak akan dimasukkan ke dalam CD.

2.0FORMAT PEMBENTANGAN

1.Seminar akan dijalankan dalam Bahasa Melayu.

2.Hanya seorang pembentang dibenarkan berucap bagi setiap kertas kerja.

3.Setiap pembentang akan diberi 15-20 minit untuk pembentangan ( tambahan masa 5 minit untuk sesi soal-jawab).

4.Sila bawa ’back-up’ bahan pembentangan anda dalam bentuk CD atau Thumbdrive

5.Pihak urusetia hanya menyediakan abstrak, manakala kertas kerja akan diedarkan dalam bentuk CD.

6.Sekiranya pihak tuan ingin mengedarkan bahan pembentangan bercetak, sila bawa bersama tuan pada hari pembentangan sebanyak 20 salinan. Untuk makluman, pihak sekretariat tidak menyediakan khidmat fotokopi pada hari seminar.

7.Pembentang diminta menyediakan ”Microsoft Powerpoint Slides” bersaiz 20-point

8.Elakkan penggunaan ayat yang panjang untuk setiap slaid

NOTA

Sila pastikan semua gambarajah diberikan nombor mengikut turutan tayangan atau pembentangan (displayed).  Ia mesti disediakan sebagai ’finished artwork’ yang siap untuk dicetak atau diterbitkan. Elakkan penggunaan ’specialized software’ yang akan menyukarkan bahagian penerbitan membaca fail anda. Pastikan gambarajah telah dimasukkan sekali (embedded) dalam ’softcopy’ kertas kerja yang dihantar.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: